1. Wat is vloerverwarming?

Vloerverwarming is een verwarmingssysteem waarbij de warmte wordt afgegeven door kunststofleidingen die in de vloer worden verwerkt. De warmteoverdracht gebeurt door straling van het vloeroppervlak naar de omgeving. 

henco vloerverwarmingsystemen

2. Wat zijn de voordelen?

De warmte die bij vloerverwarming vrijkomt is stralingswarmte, een warmte die door de meeste mensen als zeer behaaglijk wordt aangevoeld. Omdat de relatieve luchtvochtigheid beter op peil blijft en geen stofdeeltjes vrijkomen, is stralingswarmte ook gezonder. Bijkomend voordeel is dat geen radiatoren nodig zijn en de wanden dus vrij blijven.

3. Zijn er ook nadelen aan vloerverwarming?

Vloerverwarming heeft een lange opwarmingstijd en is daarom minder geschikt voor mensen die op zeer onregelmatige tijdstippen thuis zijn. Je kunt wel kiezen voor een weersafhankelijk systeem, dat met een voeler de buitentemperatuur registreert en het systeem daarop afstelt. Vloerverwarming wordt soms gecombineerd met een beperkt circuit met radiatoren, dat gebruikt wordt wanneer de ruimte snel moet worden opgewarmd.

4. Kan de vloer niet te warm worden als het buiten koud is?

Als de installatie correct is gebeurd, kan dat niet. Een te hoge oppervlaktetemperatuur van de vloer is inderdaad gevaarlijk omdat ze aanleiding kan geven tot loomheid, vermoeidheid, transpiratie en zelfs spataderen. Europese normen bepalen dat de maximale vloeroppervlaktetemperatuur 28 tot 29 graden bedraagt. Als de gevraagde comforttemperatuur niet bereikt wordt met een vloertemperatuur van 29 graden, moet een bijkomend circuit worden voorzien. Het is belangrijk dat je beroep doet op een ervaren vakman.

5. Kan vloerverwarming   met elk type van vloerbekleding?

Er is veel mogelijk, al leent het ene materiaal zich beter tot vloerverwarming dan het andere. Vloerverwarming is ideaal in combinatie met tegels omdat die de warmte niet tegenhouden en goed kunnen opslaan. Parket kan ook, maar weet wel dat hout de warmte meer tegenhoudt dan andere materialen en het dus langer duurt eer de kamer is opgewarmd. De ene houtsoort leent zich ook beter dan de andere. Overleg met de installateur van de verwarming en met de leverancier van de parketvloer is een noodzaak. Voor een optimaal resultaat wordt de parketvloer best gelijmd. Het is ook een goed idee om de parketplanken voor plaatsing een tijd lang te laten liggen in het lokaal waar ze worden geplaatst. Op die manier kunnen ze zich aanpassen aan luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur van het lokaal. 

Natuursteen kan ook in combinatie met vloerverwarming, al zijn enkele soorten niet geschikt omdat ze op de warmte kunnen reageren en op termijn kunnen barsten. Overleg ook hier met de leveranciers.

6. Kan vloerverwarming   ook bij renovatie?

Het kan, maar het is moeilijker dan bij nieuwbouw. Omdat renovatie in de lift zit, brengen de meeste fabrikanten wel systemen die de plaatsing mogelijk maken zonder dat de hele vloer moet worden uitgebroken.

7. Welke energiebron   kan ik gebruiken?

Vloerverwarming kan werken op aardgas, stookolie of elektriciteit. Omdat de vertrektemperatuur van het water lager is dan bij traditionele systemen, kan ook gewerkt worden met alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen of warmtepomp.

8. Welke systemen bestaan er?

Vroeger werden de verwarmingsbuizen rechtstreeks in de chape gelegd (nat systeem). Tegenwoordig wordt meer gebruik gemaakt van droge systemen, waarbij de buizen geplaatst worden in een voorgevormde constructie van piepschuim of polystryleen. De buizen worden aangebracht in gootjes van aluminium of metaal, waar ze de ruimte hebben om uit te zetten en in te krimpen. Omdat de buisjes hun warmte niet naar beneden zouden afgeven is het een absolute noodzaak dat de vloer goed wordt geïsoleerd. Bij droge systemen zijn de voorgevormde panelen vaak gemaakt van isolerend materiaal. Ook randisolatie is belangrijk. Die zorgt ervoor dat geen koudebrug kan ontstaan tussen de vloer en de buitenmuur.

9. Is vloerverwarming   duurder in verbruik?

Omdat minder hoge keteltemperaturen nodig zijn dan bij klassieke verwarmingssystemen, is het een energiezuinige verwarmingsmethode. Volgens fabrikanten krijg je met vloerverwarming hetzelfde behaaglijkheidsgevoel als bij traditionele verwarming met een temperatuur die lager ligt. Verwarm je met radiatoren een kamer tot 22 graden, dan zou met vloerverwarming 20 graden volstaan, wat zich vertaalt in lagere stookkosten. Om ten volle van dat effect te profiteren moeten genoeg buizen worden gelegd, dicht genoeg bij elkaar. De aangewezen tussenafstand tussen de buizen is 10 centimeter. Vloerverwarming vraagt ook weinig onderhoud.

10. Is vloerverwarming duurder in plaatsing?

In plaatsing is vloerverwarming een duur systeem. Het patroon van buisjes waardoor warm water wordt gestuurd, is zowel op vlak van materiaal als werkuren nogal prijzig. Natte systemen zijn meestal goedkoper dan droge.